KAUPUNKILIIKENNE.net
Kaupunkiliikenne.net logo
Ajankohtaista:
Turku
Matinkylän metro
Jokeri
Tampere
Alkusanat | English summary English
UUSIN SISÄLTÖ
Täältä löydät uusimmat sivut ja viimeisimmät päivitykset aikajärjestyksessä.

Liikennejärjestelmän kustannukset – Uusi artikkeli 8.2018

Kaupunkien raideliikenne Suomessa

Määritelmiä – jo 15 vuotta!

Kokemuksia ja esimerkkejä

Perustietoa pikaraitiotiestä ja joukkoliikenteestä;

Luuloja ja Väittämiä

Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta

Linkkilista

TramWest

www.alkutieto.fi

Alkusanat

Näillä sivuilla on tietoa kaupunkiliikenteestä, sen tekniikasta ja taloudesta sekä merkityksestä kaupunkirakenteelle. Sivujen sisällön painopiste on nykyaikaisessa eurooppalaisessa hyvien käytäntöjen mukaisessa raitioliikenteessä.

Kansainvälisesti raitioliikennettä kutsutaan nimellä Light Rail. Suomessa käsitteelle ei ole vakiintunutta nimitystä. 1990-luvulla nimitykseksi vakiintui pikaraitiotie.Viime aikoina on puhuttu modernista raitiotiestä tai katuraitiotiestä, kuten Tampereen raitiotien suunnittelun yhteydessä.

Light Rail tarkoitti alun perin saksalaista Stadtbahnin määritystä, joka puolestaan oli alkujaan konsepti esimetrosta. Pikaraitiotie tarkoitti siten perinteisen metron ja raitiotien ominaisuuksia yhdistävää raideliikennettä, jossa nopeutta haettiin pitkin pysäkkivälein ja luotettavuutta voimakkaalla eristämisellä muusta liikenteestä. Erityisesti Ranskassa poikettiin tästä ajatuksesta siten, että vahvan eristämisen sijaan raitiotie ja sen pysäkit tehtiin helposti saavutettaviksi ja nopeus ja luotettavuus järjestettiin vahvoilla liikenne-etuuksilla. Olennainen osa raitiotietä oli kaupunkikeskustan kävelyalue, jonka läpi raitiovaunut ajoivat katutasossa.

Nykyaikaisen raitiotien hyvät käytännöt tarkoittavat:

Olen koonnut näiden sivujen tiedon sekä kirjallisuudesta että käytännön kokemuksesta maailman eri kaupunkien joukkoliikenteestä. Kirjatiedolla ei voi korvata omaa kokemusta, koska ratkaisujen toimivuus, käytettävyys sekä viihtyvyys ovat ymmärrettävissä vain matkustamalla itse.

Suomessa on toistaiseksi raitiotie vain Helsingissä, jonne raitiotie tuli jo 1800-luvun puolella. Nykyaikaista raitiotietä on vasta suunniteltu Helsingissä Jokerilinjalle ja Tampereella ja Turussa kaupunkien uudeksi joukkoliikennevälineeksi ja keinoksi kehittää kaupunkia. Tampereella rakentaminen alkoi vuoden 2017 alusta. Raide-Jokerin suunnittelu on käynnissä.

Kun ei ole esimerkkiä, jonka voi itse nähdä ja kokea, on vaikea ymmärtää, mistä raitiotiessä on kysymys. Näyttää olevan vaikea ymmärtää, että ne asiat, joista itähelsinkiläiset metrossaan pitävät ovat olemassa myös nykyaikaisessa raitiotiessä. Raitiotiellä miellyttävä matkustaminen ja helppo kulku pysäkiltä samalla tasolla olevan vaunun lattialle voi ulottua ilman vaihtamista nykyisen liityntäbussin pysäkille asti.

Vaikea on Suomessa ollut myös ymmärtää, että modernin raitiotiejärjestelmän kustannukset ovat paljon pienemmät kuin suomalaiset metron rakentamiskustannukset. Ja että kustannusarviot pitävät eivätkä moninkertaistu, kuten on käynyt tunnelihankkeiden kanssa. Tätäkään kun ei ole vielä käytännössä nähty, vaan raitiotiesuunnitelmat saavat kärsiä tunnelihankkeiden virheistä ja ongelmista. Mutta maanpinnalla ei ole tunnelirakentamisen riskejä, eikä raitiotie tarvitse kymmenien miljoonien monikerroksisia asemia hisseineen ja liukuportaineen.

Myöskään raitiotien liikenteenhoidon kustannuksien edullisuuteen ei tahdota uskoa. Helsingin 40-vuotiaat vaunut ja autoilun häiritsemä liikennönti on kallista, joskin lipputulot ovat useiden vuosien ajan kattaneet kustannukset. Mutta modernin raitiotien häiriötön ja nopea liikenne nykyaikaisin vaunuin on ratkaisevasti halvempaa kuin Helsingin raitioliikenne.

Rakentamiskustannuksista on myös kokemusperäistä tietoa. Tällä sivustolla olen kertonut jo vuonna 2003 Saksassa julkaistusta artikkelista, jossa oli tutkittu 43 rakennettua raideliikennehanketta. Tunnelirakentaminen oli tullut 4–7 kertaa niin kalliiksi kuin maantasoinen rakentaminen. Espoossa Matinkylän metron kustannukset ovat vähintään 3-kertaistuneet 10 vuoden aikana. Helsinkiin rakennetut raitioteiden laajennukset ovat pysyneet budjeteissaan. Tampereella vaunujen ja niiden kunnossapidon 40 vuoden sopimus todistavat raitioliikenteen busseja halvemmaksi.

Sivut on koonnut DI Antero Alku. Olen käytettävissä myös tapauskohtaisiin selvityksiin ja analyyseihin yritykseni Alkutieto Oy:n kautta.

Palaute ja kysymykset sähköpostiini: etunimi.sukunimi [ät] alkutieto.fi

Paluu sivun alkuun.


Tehnyt Antero Alku, 15.5.2002. Päivitys 14.3.2019.
Ensimmäinen pikaraitiotiesivusto on ollut osoitteessa http://alku.net/liikenne alkaen 18.2.1999.

Alan kirja:
Mennäänkö metrolla
?

Kertoo raitioteistä!

Valokuvat:

Toisen sarjan uusi Helsingin Artic-raitiovaunu kaupungintalon edustalla mutta Turun väreihin esittelytarkoituksissa teipattuna. Helmikuu 2018

Kahden kaksivirtaraitiovaunun juna Kaiserstrassen kävelykadulla Karlsruhessa heinäkuussa 2003.

Eurotram-raitiovaunu Strassburgissa juuri auringonlaskun jälkeen heinäkuussa 2003.

Kaikki kuvat Antero Alku