Riika
Latvian pääkaupunki

Mikko Laaksonen
Takaisin Kaupunkiliikenne-pääsivulle

Yleistä Riiasta

Liikenneverkko

Raitiotiet

Johdinautot

Paikallisjunat

Kehittäminen

Käymään Riikaan

Linkkejä

| Raitiotiet | Johdinautot | Paikallisjunat |

Riian joukkoliikenne koostuu kaupungin liikennöimistä raitiotiestä, johdinautoista ja dieselbusseista, yksityisistä linjatakseista sekä valtion rautateiden lähijunaliikenteestä. Raitiotiet ja johdinautot kattavat rakennetun kaupunkialueen muualta paitsi lounaasta rautatielinjojen länsipuolelta. Neuvostovallan alussa 1947 perustettu johdinautoliikenne korvasi osittain raitioliikenteen kaupungin keskustassa.

Raitiotiet

Raitioteiden linjakartta Ruotsin SSS:n sivuilla: http://www.tram.nu/atlas/system.php?id=83

Rataverkko on tähtimäinen. Kaupunkia halkovan Väinäjoen yli on vain yksi silta, jolla on raitiotie. Itäpuolella on neljä esikaupunkeihin johtavaa rataa. Myös länsipuolella on neljä haaraa. Raitiolinjoja on 11.

Siirry Riian raitoteiden sivulle tällä sivustolla.

'

Riialle tyypillistä hiekoitettua rataa omalla kaistallaan kadun laidassa, Mezaparks.

Sivun alkuun.

Johdinautot

Johdinautojen linjakartta Ruotsin SSS:n sivuilla: http://www.ss.se/atlas/system.php?id=97

Johdinautoverkko on keskustassa Väinäjoen itäpuolella tiheä ja verkkomainen. Myös itäisellä esikaupunkialueella on verkkomaista rakennetta. Väinäjoen yli johtavat ilmajohdot kolmella sillalla. Joen länsipuolella on kolme päähaaraa, ja rakenne ei ole verkkomainen.

Johdinautolinjoja on 18. Johdinautoverkko on selkeästi laajempi kuin raitioverkko. Osa verkosta on ylikuormitettua ja suunniteltukin muutettavaksi raitiotieksi, mutta hankkeet eivät ole toteutuneet. Raitiotielle on tilavarauksia ja A Caka lela -kadulla jopa asennettuna kiskojakin.

Siirry Riian johdinautojen sivulle tällä sivustolla.

Sivun alkuun.

Paikallisjunat

Rautateiden rataverkko Riian alueella on kattava. Verkolla on paikallisjunaliikennettä neljällä radalla. Käytössä on sekä sähköistettyä että sähköstämätöntä rataa.

Lisää Riian paikallisjunien sivulla tällä sivustolla.

Sivun alkuun.

Sivu on tehty 17.7.2006 / ML, AA