Riika
Latvian pääkaupunki

Mikko Laaksonen
Takaisin Kaupunkiliikenne-pääsivulle

Yleistä Riiasta

Liikenneverkko

Raitiotiet

Johdinautot

Paikallisjunat

Kehittäminen

Käymään Riikaan

Linkkejä

| Joukkoliikenne | Raitiotiet | Kehittäminen yleensä | Paikallisjunat |

Raitiotien ja paikallisjunien laajennus / kehittämismahdollisuudet

Suurin raitiotien palvelualueen ulkopuolella oleva alue on Purviciemsin ja Plavniekin suurlähiöiden muodostama alue, jolle nykyisin on johdinautoyhteydet. Linjat 22 (Plavnieki) ja 23 (Purvciems) hoitavat pääyhteydet nivelmatalalattiajohdinautoilla joita kulkee ruuhka-aikoina kolmen minuutin välein. Lisäksi on useita poikittais- ja vaihtoehtolinjoja (mm. 13, 16, 17) sekä aluetta sivuava linja 18 Mezciemsiin.

Raitiotietä varten on neuvostoaikana tehty 1980-luvun lopulla kiskot A Caka- ja Ieriku -kadut yhdistävälle radan ylittävälle (silloin uudelle) viaduktille, jolta on noin 200 metriä K Barona -kadun raitiotien päähän. Purvciemsin pääkadulla Dzeldava -kadulla ja (suunta EES) Plavniekin pääkadulla A Saharov -kadulla (suunta SSW) on noin 10 metriä leveät raitiotievaraukset keskikaistalla. Välistä puuttuu noin 1 kilometrin mittainen katuosuus. Todennäköisesti raitiotie jäi rakentamatta Neuvostoliiton romahtaessa.

Ranskalainen konsulttitoimisto SYSTRA on 2003–2004 tehnyt kahden vaihtoehdon tarkastelun, joissa vaihtoehtoina oli linjan 6 modernisointi matalalattialinjaksi ja johdinautolinjan 22 muuttaminen raitiotieksi. Suositus oli linjan 22 muuttaminen raitiotieksi, mutta strategisen suunnitelman perusteella vaikuttaa siltä, että Riikan valinta oli linjan 6 modernisointi. Selvityksen investointikustannukset vaikuttavat ylimitoitetuilta (12 M€/km sisältäen tosin vaunut) erityisesti linjan 6 osalta. Linjan 6 kiskotus ei ole vaihdon tarpeessa ja pääkustannukset kohdistuisivat vaihteisiin, pysäkkirakenteisiin ja muun liikenteen järjestelyihin sekä johdinverkoston uusimiseen tavallisille virroittimille. Myös linjan 22 osalta kulut vaikuttavat ylimitoitetulta, kun suuri osa linjasta voidaan rakentaa valmiille raitiotievarauksille tai tyhjään tilaan.

Sivun alkuun.

Joukkoliikenteen peruskehittämisessä seuraavat harkittavat asiat ovat:

Sivun alkuun.

Raitiotien kehittämisessä keskeisiä harkittavia asioita ovat:

Sivun alkuun.

Kehittäminen yleensä:

Tämänhetkisen tilanteen perusteella johdinautokaluston modernisointi, johdinautolinjojen yhdistäminen heilurilinjoiksi ja raitiolinjan 6 modernisointi ovat oikeaan osuneita ensimmäisiä toimenpiteitä. Riika tarvitsee kuitenkin enemmän investointirahoitusta mm. raitiotien laajentamiseen, jos joukkoliikenteen kilpailukyky halutaan säilyttää.

Sivun alkuun.

Paikallisjunalinjastossa keskeisiä toimenpiteitä olisivat:

Riikan alueella on selkeitä mahdollisuuksia soveltaa duoraitiotieperiaatetta erityisesti raitiotien jatkamiseksi pidemmälle. Tässä suhteessa erityisen suuria mahdollisuuksia ovat Bolderajan suuntaan kulkeva teollisuusrautatie jota pitkin voisi jatkaa raitiolinjan 2 Bolderajaan asti sekä raitiolinjan 5 jatkaminen Vecmilgravis -kaupunginosaan. Varsinaisia pääpaikallisjunalinjoja ei kannattane muuttaa duoraitiotieksi raskaan kuormituksen takia ja koska päärautatieasema on aivan ydinkeskustassa.

Sivun alkuun.

Sivu on tehty 16.7.2006 / ML, AA