Raitiolinjojen 1 ja 2 lopettaminen

HKL on ehdottanut, että raitiolinjat 1 ja 2 lopetettaisiin vuoden 2004 alusta. Perusteena on linjojen kannattamattomuus. Linjoja nyt käyttävien matkustajien oletetaan voivan käyttää samoilla reiteilla kulkevia busseja ja muita raitiolinjoja. Linjojen lopettaminen jättäisi käyttämättä noin 4 km. rataa, jota ei kuitenkaan ehdoteta purettavaksi.

Liikennelaitoksen talouden parantamisessahan ei ole kyse ainoastaan kustannusten pienentämisestä, vaan tulojen ja kustannusten eron parantamisesta. Kaikkien kannalta parempi ratkaisu on lisätä joukkoliikenteen matkustajamäärää enemmän kuin liikenteen hoidon kustannuksia. Tämä ei ole mahdollista supistamalla joukkoliikenteen tarjontaa, vaan parantamalla tarjontaa ja tekemällä se houkuttelevammaksi.

Raitiolinja 1

Raitiolinja 1 kulkee Kauppatorilta Käpylään. Se on rakennettu vuonna 1925 palvelemaan Käpylän esikaupunkia. 1950-luvun alussa Käpylään rakennettiin olympiakylä ja 1960-luvulla edelleen Oulunkylän sekä Pakilan esikaupungit. Raitiolinjaa Käpylästä edelleen ei jatkettu. 1950-luvulla toimineen Esikaupunkiliikenteen suunnittelutoimikunnan työ oli kesken, ja 1960-luvulla ryhdyttiin puuhaamaan metroa ja raitioliikenteen lopettamista. Uusien kaupunkien joukkoliikennettä ryhdyttiin hoitamaan bussein.

Ykkösen kanssa päällekkäisiä bussilinjoja ovat 64 (Oulunkuylään ja Itä-Pakilaan), 65 (Veräjämäkeen), 66 (Paloheinään) ja 67 (Torpparinmäkeen). Ne kulkevat alueille, joille linjaa 1 olisi pitänyt jatkaa ja haaroittaa asutuksen laajentuessa. Oikea ratkaisu on suunnitella näiden linjojen korvaaminen raitiotienä, mikä on teknisesti mahdollista kadulle rakennettavalla radalla.

Raitiolinja 2

Kakkosen rata Kalliossa on myös rakennettu 1925 palvelemaan Kallion länsiosaa. Katajanokalla raide on rakennettu matkustajasatamaan vasta 1992. Muualla linja kulkee yhdessä muiden linjojen kanssa. Linja 2 on syntynyt osin muiden linjojen (4, 5 ja 10) järjestelyn jäänteenä. Linjan 5 lopettaminen ja Töölöntorin kääntöpaikan jääminen pois käytöstä olisi jättänyt myös Kallion kääntöpaikan käyttämättömäksi ilman uutta raitiolinjaa.

Kakkosen uudelleenjärjestelyn perustana on ratayhteyden rakentaminen Kalliosta reittiä Vallininkatu - Sturenkatu. Tämän lyhyen uuden radan ansiosta linjat 1 ja 2 voitaisiin yhdistää keskustan päässä. Käpylän jälkeen toinen linja voisi jatkaa Veräjämäen - Koskelan suuntaan ja toinen Pakilan suuntaan.

Keskustan bussilinjojen korvaaminen

HKL:n talouden parantamiseksi on raitoliikenteen supistamisen sijasta suunniteltava keskustan bussilinjojen korvaamista raitioliikenteellä. Suhteellisen pienillä rataverkon laajennuksilla voidaan korvata osittain tai kokonaan useita bussilinjoja.

Linjan 9 perustamissuunnitelman mukaan on odotettavissa, että rataverkon laajennukset ovat hyvin nopealla aikavälillä kannattavia. Linjan 9 tapauksessa yhden bussilinjan (17) korvaamisesta saatavat säästöt kattavat radan rakennuksen kustannukset muutamassa vuodessa.

Raitioverkkoa laajentamalla ja kalliimpaa bussiliikennettä korvaamalla saadaan aikaiseksi pysyvää säästöä kustannuksissa sekä lipputulojen nousua lisääntyvän raideliikenteen tarjonnan ansiosta.

Raideliikenteen suosiosta ja taloudellisuudesta lue myös sivut:
Miksi raitiovaunu on suositumpi kuin bussi?
sekä
Joukkoliikennelinjan talouden parantaminen


Paluu sivun alkuun. Paluu pääsivulle.

Sivu tehty 18.7.2003 / AA