Variobahn

Variobahn on alun perin ABB:n 1993 Chemnitziin toimittama vaunumalli. ABB päätyi osaksi AD-Tranz-yhtymää, jonka kiskokalustotuotanto siirtyi yritysjärjestelyissä Bombardier-konserniin. Variobahn-mallin omistaa nykyään Sveitsiläinen Stadler.

Helsingin Variotramit ovat Suomessa muotoillulla päätyosalla varustettuja Variobahn-vaunuja, jotka tilattiin AD-Tranzilta mutta jotka toimitti Bombardier. Vaunut koottiin Otanmäessä nykyisellä Transtechin kiskokalustotehtaalla. Helsingin lopulta 40 vaunun erä oli ensimmäinen suuri Variobahn-kauppa. Ensimmäiset vaunut toimitettiin 1999.

Variobahn kuuluu perusratkaisultaan 2-akselisista vaunuista koostuvien moninivelvaunujen perheeseen, jossa muita tunnettuja vaunumalleja ovat Citadis (Alstom), Combino (Siemens) ja Incentro (AEG). Samalla periaatteella ovat vaunuja valmistaneet myös Düwag esim. Mannheimiin ja Dresdeniin ja LHB Würtzburgiin.

Variobahnin erikoisuus ovat suoraan pyörissä kiinni olevat napamoottorit. Niiden ansiosta vaunu voidaan aina rakentaa kaikilta pyöriltään vetäviksi. Helsingin Variotramit ovat ensimmäiset Variotramit, joissa kaikki pyörät ovat vetäviä.

Variotramin teli. Napamoottori on musta lieriö pyörän ulkopuolella.

Napamoottorein saavutetaan myös täysi matalalattiaisuus, vaikka kaikki pyörät ovat vetäviä, koska vaunussa ei ole erilaisia vetäviä telej√§ ja juoksutelejä. Napamoottori on käytännöllinen myös metrin raideleveydellä. Moottori on pyörän ulkopuolella, joten moottori ei vaadi erillistä koteloa pyöräkotelon lisäksi.

Napamoottoreilla varustettuna kaikki pyörät ovat mekaanisesti erillisiä. Jyrkissä kaarteissa pyörät eivät kirsku, koska niillä voi olla erisuuri pyörimisnopeus ulko- ja sisäkaarteen puolella. Toisaalta akselittomuus johtaa vaunun kiemurtelun taipumukseen, kun akseli ei tasaa pyörien pyörimisnopeutta suoralla radalla.

Variobahnilla on sama rakenteellinen ongelma kuin Combinoilla. Jäykät telit aiheuttavat pitkässä vaunussa voimia, joita on vaikea hallita. Alkuvaiheessa Helsingin Variotramien ongelma oli telien lujuus, sitten korin lujuus. Siemens ratkaisi nämä ongelmat Combinoissa tekemällä vaunujen nivelistä joustavampia, jolloin koriin kohdistuvat voimat pienenivät.

Keväällä 2007 HKL ja Bombardier sopivat vaunujen muutoskorjauksista ja 10 vuoden kunossapidosta. Kaikki vaunut korjattiin Saksassa. Tavoite oli, että vaunuille vaadittu 40 vuoden käyttöikä toteutuu korjauksen jälkeen. Huoltosopimuksella valmistaja on vastuussa kunnossapidosta siten, että HKL maksaa ainoastaan käytössä olevista vaunuista päivä- ja kilometrikorvausta lähtökohtana hankintasopimuksessa luvattu kustannustaso.

Sopimuskauden jälkipuolella kävi selväksi, että vaunuihin tehdyt korjaukset eivät ratkaisseet ongelmia ja 40 vuoden käyttöikää ei saavuteta hankintasopimuksen mukaisella kunnossapidon kustannustasolla. Vuoden 2017 aikana HKL ja Bombardier päätyivät sopimukseen vaunujen palauttamisesta vuoden 2018 aikana. Sopimuksella HKL saa hyvityksen käyttämättä jääneestä vaunujen elinajasta.

Variotrameja ryhdyttiin siirtämään pois Helsingin rataverkolta Koskelan varikolle rakennettuun tilapäissuojaan vuoden 2018 alusta. Vaunujen lopullinen kohtalo on avoin. Kaksi vaunua vietiin Mannheimiin kokeeksi, mutta vaunut eivät mahdu sallittuihin ulottumiin eikä vaunuilla ole ajettu Mannheimissa. Mannheimin vaunuja ei kuitenkaan palauteta Helsinkiin.

Saatuaan Variobahn-lisenssin on Stadler myynyt Variobahn-vaunuja muun muassa seuraavasti:

Paluu alkuun. Paluu vaunutyyppien sivulle. Paluu aloitussivulle.


Sivu on luotu 6.5.2007 / AA. Viimeisin päivitys 17.4.2018 / AA.