Citadis

Alstomin Citadis-vaunuista on tullut 2010-luvun raitiovaunumarkkinoiden markkinajohtaja. Alstomin ilmoituksen mukaan vaunuja on myyty 1600 kappaletta (vuoteen 2015), mikä on erittäin paljon yksittäisen raitiovaunumallin myyntimääräksi. Puolet myydyistä Citadis-vaunuista on Ranskassa.

Alstom Citadis Reims

Citadis-vaunut ovat erittäin suosittuja Ranskan kaupungeissa. Useissa uusissa raitiovaunujärjestelmissä on Citadis-vaunut, kuten tässä vuonna 2011 avatussa Reimsin uudessa raitiotiessä. Reimsissä Citadis-vaunusta on versio, joka voi ajaa myös ilmajohdottomalla osuudella, jossa sähkö saadaan raiteen keskellä olevasta virtakiskosta. Sähkövaaran vuoksi virtakisko kytkeytyy jännitteelliseksi vain vaunun alla. Kuva 14.6.2015, Antero Alku.

Citadiksen suunnittelun lähtökohtana on ollut modulaarisuus. Matalalattiainen moninivelvaunu koostuu pääty-, väli- ja teliosista. Lyhyin vaunu muodostuu kahdesta päätyosasta teleineen ja niiden välissä olevasta väliosasta. Vaunua voidaan jatkaa yhden väli- ja teliosan pareilla periaatteessa miten pitkäksi hyvänsä. Citadis-vaunuja on olemassa 3-, 5- ja 7-osaisina, jolloin vaunujen pituudet ovat 23, 33 ja 43 metriä.

Citadis-vaunujen poikkileikkaus on periaatteessa aina sama, mutta vaunun ulkoasu ja sisustus voidaan personoida tilaajakaupungin mukaan. Vaunun ohjaamo on erillinen osa, joka voidan muotoilla vapaasti. Reimsissä, joka on Ranskan Champagnen alueen pääkaupunki, vaunun keula on muotoiltu shampanjalasin muotoon.

Citadis 402 Pariisi

Citadis 402 numero 301 oli Pariisissa ilmajohdottoman ajon akkutekniikan koevaununa vuonna 2010. Kuvassa vaunu ajaa virroitin alhaalla linjalla T3. 7-osainen vaunu on 2,65 metriä leveä. Kuva 22.6.2010, Antero Alku.

Citadiksen nykyinen rakenne on kiinteillä teleillä varustettu moninivelvaunu. Valtaosa Citadis-vaunuista on mallisarjaa X02, jossa on akseliton teli, jolloin jokaisella pyörällä on oma moottori ja jarru. Nykyään Alstomilla on uusi Ixege-niminen teli, jossa pyörien välillä on ohut, vääntömomentin välittävä akseli. Ratkaisulla säästetään kaksi moottoria, kun yhdellä moottorilla voi pyörittää pyöräkerran molempia pyöriä.

Suuri osa valmistetuista Citadis-vaunuista on 2,4 metriä leveitä, mitä Alstom pitää raitiovaunujen standardileveytenä. 2,4 metrin leveys on käytössä myös monissa uusissa raitioteissä. Perustetta kapean vaunun käytölle on muun muassa ranskalaisten kaupunkien vanhojen keskustojen kapeista kaduista.

Normaali sisustusratkaisu Citadiksissa on 16 istuinta telin päällä ja taittoistuimin varustetut monitoimitilat väliosissa. Uudella Ixege-telillä varustetussa Besançonin vaunussa telin päällä istuinjärjestys on 1+2 jolloin käytävästä on saatu leveämpi kuin neljän istuimen väliin jäävä käytävä.

Istuimet besanconin Citadiksessa

Besançoniin vuonna 2014 toimitetuissa Citadis-vaunuissa on uusi Ixege-teli, jossa on tilaa entistä leveämmälle käytävälle. Matalalattiavaunuille tavallisessa 2+2-istumajärjestyksessä käytävän leveyden asettaa istuinten väliin jäävä tila. 1+2-istuinjärjestyksellä käytävän leveyden määrää telirakenne. Kuva 23.9.2014, Antero Alku.

Moninivelvaununa Citadiksella on sama riski pyörien nopeasta kulumisesta ja vaunun korin kestävyydestä kuin muillakin valmistajilla, kuten Siemensillä Combinon kanssa ja nykyään Stadlerilla Variobahnin kanssa. Alstom on kuitenkin paneutunut näihin haasteisiin. Vaunun korin käyttöiäksi Alstom lupaa 30 vuotta, joten vaunulle ei ole tarpeen asettaa rajatonta väsymislujuutta. Alstom painotta myös radan merkitystä. Suuri määrä Citadis-vaunuista on uusilla verkoilla, jolloin radassa on voitu välttää vaunuja liiaksi kuormittavat ratkaisut. Vanhoissa järjestelmissä tehdään usein niin, että matalalattiavaunuille tarkoitetut rataosat modernisoidaan vaunuhankinnan yhteydessä.

Kaikki Citadis-vaunut eivät ole moninivelvaunuja, kuten edellä kuvattu X02-mallisarja. Ensimmäiset Citadis-vaunut olivat 3-osaisia osamatalia vaunuja. Niissä oli pitkät päätyvaunut, joissa oli vapaasti kiertyvä teli, jonka päällä oli korkea lattia. Näitä vaunuja hankkivat 1997–1999 MontpellierOrléans ja Dublin. Dublinin vaunut olivat alun perin 5-osaisia, ja Montpellierin vaunut on pidennetty 5-osaisiksi. Näissä vaunuissa on kaksi telivaunua juoksutelein ja niiden välissä telitön väliosa.

Osittain matalalattiaisia Citadis-vaunuja ovat Citadis 100 -vaunut, joita valmistaa Alstomin ostama Konstal Puolassa. Vaunu on Konstalin malli 116Nd, joka on 3-osainen osamatala vaunu, jossa päätyvaunujen telien päällä on korkea lattia.

Citadis Dualis ja Regio Citadis poikkeavat eniten X02-sarjan moninivelvaunuista. Kummatkin ovat vapaasti kiertyvillä teleillä varustettuja vaunuja, jotka lyhimmillään ovat 3-osaisia ja vastaavat rakenteeltaan Artic-vaunua. Molemmat Citadis-versiot on tarkoitettu yhdistettyyn liikennöintiin raitioteillä ja rautateillä.

Paluu alkuun. Paluu vaunutyyppien sivulle. Paluu aloitussivulle.


Sivu on luotu 22.7.2015 / AA. Viimeisin päivitys --.--.---- / AA.