Combino

Combino

Combino on Siemensin täysin matalalattiainen vaunumalli, jonka toimitukset alkoivat 1998 Berliinin naapurikaupungista Potsdamista. Vuosituhannen vaihteessa Siemens menestyi Combinojen myynissä hyvin. Useiden Euroopan kaupunkien lisäksi Siemens möi Combinoja 59 kappaletta Melbourneen ja 8 Hiroshimaan. Uusimmat Combinot ovat 54-metriset maailman pisimmät raitiovaunut, jotka Siemens toimitti vuonna 2006 Budapestiin. Combinoja on tehty sekä 1435 että 1000 mm:n raideleveydelle.

Combino-vaunu Potsdamissa kesällä 2003.

Budapestin Combino Plus -vaunu ensimmäisenä liikennöintipäivänä 1.7.2006.

Combino on alun perin modulirakenteinen vaunu, joka koostuu lyhyehköistä 2-akselisella jäykällä telillä varustetuista pääty- ja väliosista sekä näiden välillä olevista matkustamo-osista. Virroittimella varustetussa teliosassa ei ole moottoreita, mutta muissa osissa on moottoritelit. Combino on siis 2-akselisista vaunuista rakentuva raitiovaunu kuten Helsingin Variotramit.

Vuonna 2003 Combinoissa havaittiin korivaurioita, jotka johtuivat osin liiman käytöstä osien liittämisessä sekä nivelosien odotettua suuremmasta kuormittumisesta. Siemens kielsi lähes kaikkien toimitettujen vaunujen käytön liikenteessä ja puhkesi ”Combino-kriisi”. Sen aikana otettiin jopa museovaunuja takaisin liikenteeseen, koska käyttökielto aiheutti vaikean vaunupulan. Siemens selvitti kriisin vuonna 2006 suunnittelemalla vaunuihin korjaukset, joiden ansiosta vaunut hyväksyttiin takaisin käyttöön. Ratkaisevaa korjauksissa oli vaunun rakenteen muuttaminen joustavammaksi, jolloin koriin kohdistuvat voimat pienenivät.

Alkuperäisen rakenteen ongelmien vuoksi Siemensillä suunniteltiin uudenlainen Combino, jossa ei enää ollut alkuperäisen mallin ongelmia. Budapestin Combinot edustavat tätä uutta sukupolvea. Combino Plus -vaunujen rakenne on täysin erilainen. Uusi Combino on periaatteessa kiinteä yhdistelmä rakenteeltaan Tatran 4-akselisen KT4-nivelvaunu mukaisia vaunuja. Budapestin Combinossa on kolme tällaista vaunua. Kahden osan välillä on nivel, joka taipuu vain sivusuunnassa. Sitten on nivel, joka taipuu kaikissa suunnissa. Näin vaunun koriin ei synny vaikeasti hallittavia voimia.

Jo vuonna 1999 tilasi Düsseldorf Combinoa muunnoksena, jossa päätyosana ei ollutkaan ohjaamolla pidennettyä teliosaa, vaan matkustamo-osa, jonka päähän tehtiin ohjaamo ja sen alle pienipyöräinen juoksuteli. Rakenteella tavoitellaan parempia kulkuominaisuuksia. 40-metrisestä vaunusta tuli näin 10-akselinen kuuden akselin ollessa vetäviä. Vaunu poikkeaa Combinon modulirakenteesta myös siltä osin, että matkustamo-osat ovat lyhyempiä kuin normaaleissa Combinoissa ja virroitin on yhdessä matkustamossa, jotta kaikki teliosat ovat moottoroituja. Muista Combinoista poiketen Düsseldorfin vaunuissa on Kiepen valmistama tehonsäätölaite.

Düsseldorfin 10-akselinen versio Combinosta vuonna 2003.

Nordhauseniin on tehty Combinosta dieselmoottorilla varustettuja hybridiversioita. Kiinassa on tehty Combinosta kopio Dalianin kaupungissa. Lissabonissa on 900-millin raideleveydellä Combinoa muistuttavia osamatalalattiaisia Siemensin 1995 valmistamia vaunuja. Kuusiakselisessa vaunussa on keskellä matala Combinon tapainen teliosa johon on yhdistetty matkustamo-osat. Matkustamo-osien päissä on vetävät normaalitelit. Lissabonin vaunut ovat yhteen suuntaan ajettavia.

Linkkejä:

Budapestin Combinoa sekä Tatran KT4-vaunun periaatetta esitellään mm. tällä unkarilaisella sivulla.

Paluu alkuun. Paluu vaunutyyppien sivulle. Paluu aloitussivulle.

Sivu on luotu 3.4.2007 / AA.