tst_index

Frankfurt

Frankfurtin joukkoliikenne
Raitiotiet

U-Bahn

Puistoraitiotie

Liikennemuseo

Sivun alkuun


Takaisin
Kaupunkiliikenne-pääsivulle

Frankfurtin raitiotiet ovat paikoin hyvinkin vihreissä maisemissa.

Frankfurt tunnetaan pankeista, pääkonttoreista ja pilvenpiirtäjistä. Raitiotiet kulkevat kuitenkin paikoin hyvinkin vehreissä ympäristöissä. Messukeskuksen pysäkki. Kuva 2.7.2019 Antero Alku.

Frankfurtin joukkoliikenne

Frankfurt am Main on yksi Saksan suurista kupungeista ja tärkeä Euroopan liike-elämän keskus. Kaupungissa on noin 750.000 asukasta ja väestötiheys on 3000 hlö/km². Kaupunki sijaitsee Main-joen varrella joen molemmin puolin. Saksassa on myös toinen samanniminen kaupunki, Frankfurt am Oder.

Frankfurtin joukkoliikenne perustuu vahvasti raideliikenteeseen. Frankfurtissa ovat käytössä raitiotiet, Stadtbahn ja paikallisjunat (S-Bahn).

Kiskoton keskusta kaatui

Vuoden 1986 piti toteuttaa Frankfurtin liikennesuunnittelijoiden 1960-luvun unelma, Shienenfrei Innenstadt, kiskoton keskusta. Se tarkoitti yksinkertaisesti monista raitiotiekaupungeista tuttua ideaa lakkauttaa raitiotiet ainakin kaupungin keskustasta ja saada siten lisää tilaa autoille.

Kiskottoman keskustan symboli.

Bockenheimer Warten aseman yksi sisäänkäynti on sinänsä hauska, mutta myös kiskottoman keskustan symboli. Sisäänkäynti kuvaa vanhaa vaunua, joka pilkistää pintaan maan alta. Vaunu kuvastaa sitä, miten raitiovaunut eivät enää kulje maanpinnalla vaan junat kulkevat maan alla. Bockenheimer Warte on asema C-linjalla, jonka oli tarkoitus poistaa raitiovaunut keskustasta. Kuva 2.7.2019 Antero Alku.

Frankfurtissa oltiin 1960-luvulla kuitenkin samassa tilanteessa kuin Helsingissäkin. Liikennesuunnittelijat ymmärsivät, että he eivät voi vain poistaa raitioliikennettä, koska raitiovaunuilla kulkevia ihmisiä ei ollut mahdollista siirtää autoihin. Autoja ei kaupunkiin vain tarpeeksi mahdu. Ei edes purkamalla rakennuksia korttelikaupalla, kuten Helsingissäkin kaavailtiin Smith-Polvisen liikennesuunnitelmassa vuodelta 1963.

Ratkaisu tilanteeseen oli Frankfurtissa periaatteessa sama kuin Helsingissäkin: maanalainen. Mutta Frankfurtin maanalaisen, U-Bahnin, käytännön toteutus oli toinen, se oli Stadtbahn. Kun Helsingissä maanalainen oli lähinnä yhteensopiva rautateiden kanssa, Frankfurtin U-Bahn tehtiin yhteensopivaksi raitioteiden kanssa. Ensimmäinen tunneli, A-linja, korvasi Eshersheimer Landstrassen raitiotieradan kadun alla kulkevalla tunneliradalla, jonne siirtyivät myös raitiovaunut.

Raideliikenteen vaiheita

Raitioliikenne on alkanut hevosvetoisena vuonna 1872. Saksan ensimmäinen yleisöä palveleva sähköraitiotie aloitti liikenteen 1884 Frankfurtin ja sen itäisen naapuri­kau­pun­gin Offenbachin välillä. Sähköraitiotien raideleveys oli 1000 mm, vaikka hevosrai­tio­tei­den raideleveys oli 1435 mm. Virroitus tapahtui kahdella kaapelilla ilmajohdoista. Vuonna 1888 aloitti kuitenkin liikenteen vielä höyryraitiotie. Vuonna 1891 otettiin käyttöön 600 voltin ilmajohto laahainvirroittimilla ja paluu­johtimena käytetään raidetta, eli nykyinen raitioteiden virroitusjärjestelmä.

Raitiotiet olivat aluksi yksityisiä yrityksiä. Vuoteen 1955 mennessä kaikki raitiotie­yritykset olivat päätyneet kaupungin omistukseen ja muodostivat kaupungin liikennelaitoksen.

F-sarjan 2-akselinen juna 1920-luvulta oli ajossa vielä 1960-luvun.

Frankfurtin raitioteillä ajettiin 1950-luvulla vielä runsaasti 2-akselisilla vaunuilla, jotka olivat peräisin 1920-luvulta. Perävaunulla junan pituus oli 21 metriä. Moottoreissa oli tehoa puolet siitä, mitä nykyaikaisessa raitiovaunussa on yhdessä telissä. Ei ole ihme, että raitiotietä pidettiin vanhanaikaisena ja suorituskykyä rittämättömänä. Kuvan F-sarjan vaunu 411 ja sen perävaunu 1508, molemmat vuodelta 1925, olivat arkikäytössä vielä 1960-luvun. Kuva liikennemuseosta 7.7.2019 Antero Alku.

1950-luvulla raitiotiet olivat raskaasti ylikuormitetut. Frankfurtissa ryhdyttiin pohti­maan ratkaisua joukkoliikenteen kapasiteetin nostamiseksi. Raitiovaunukalusto koostui 1950-luvulla pääosin 2-akselisista vaunuista, joista suuri osa oli 1920-luvulta. Järjestelmän kehityksessä haluttiin vanhoja raitiovaunuja nopeampaa liikennettä. Ratkaisuja haettiin ilmaradasta, Alweg-monorailista tai maanalaisesta (U-Bahn). Vuonna 1960 tehtiin selvitys, jossa verrattiin Alweg-monorailia, maan­alaista (U-Bahn) ja raitiotietunneleita (U-Straßenbahn). Ratkaisuksi valittiin maan­alainen (U-Bahn), joka on yhteensopiva raitioteiden kanssa, eli Stadtbahn.

Maanalainen ei ollut nopea ratkaisu. Verkon rakentaminen tulisi kestämään kym­meniä vuosia, joten joukkoliikenteen kysyntään oli pakko vastata tehostamalla raitioliiken­nettä. 14 metriä pitkiä telivaunuja ja perävaunuja oli saatu 42+42 kap­pa­letta 1954 ja 6-akselisia 19 metriä pitkiä nivelvaunuja 45 kappaletta sekä 13,6 metriä pitkiä perävaunuja 26 kappaletta vuonna 1959.

Vuonna 1960 poistettiin vanhimmat 2-akseliset vaunusarjat, koska niissä ei ollut kiskojarruja. Moottorivaunukalustoa uusittiin 1960-luvulla kahdessa erässä yhteensä 38:lla 26-metrisellä tuplanivelvaunulla. Näiden lisäksi modernisoitiin 12 vuoden 1952 2-akselista perävaunua telivaunujen perävaunuiksi asentamalla toiselle puolelle moottoritoimiset ovet käsikäyttöisten tilalle ja varustamalla vaunu etupäästään automaattikytkimellä.

Frankfurtin prototyyppivaunu U1 liikennemuseossa.

2-akselinen vuoden 1952 modernisoitu raitiovaunuperävaunu rinnallaan vasemmalla maanalaisen prototyyppivaunu. Vanhat perävaunut modernisoitiin, jotta uusista telivaunuista saatiin pidempiä junia, kun teliperävaunuja ei riittänyt kaikkiin vetovaunuihin. Kuva 7.7.2019 Antero Alku.

U-Bahn-liikenne alkoi 1968 reitillä A rautatieaseman läheiseltä Hauptwachen tunneliasemalta pohjoiseen. Tunnelissa ajettiin yhtä U-Bahn-linjaa ja kolmea raitiolinjaa. Tunnelirata korvasi samaa reittiä kulkeneen raitiotien pintaradan.

Vanhaa 2-akselista kalustoa korvaamaan saatiin 100 uudenlaista 3-osaista nivelvaunua sarjaan P vuonna 1972. P-vaunut oli tarkoitettu ensisijassa tunneliliikenteeseen korkeille laitureille. Katuliikennettä varten vaunuissa oli taittoportaat. Vaunujen leveys oli raitioteiden mukaan 2350 mm.

U-Bahnin linjan B tunneli avattiin 1974. Seuraava liikennetunneli oli vuonna 1978 valmistunut rautateiden S-Bahnin tunneli päärautatieaseman alta itään.

Frankfurtin maanalaisen tavoite oli lopettaa raitioliikenne. Schienenfreie Innenstadt, kiskoton keskusta, oli kehitysohjelman tunnus. Raitiotiet lopetettaisiin sitä mukaa kun U-Bahnin rakentaminen etenee. Jotta tämä oli mahdollista, määriteltiin joukko­liikenteen pysäkin riittäväksi palveluetäisyydeksi 600 metriä. Siellä, missä U-Bahnia ei ole, riittää busseilla hoidettu liityntäliikenne.

Keskustan raitioliikenteen piti päättyä 1986 kun U-Bahnin kolmas tunneli, C-linja valmistui. Tunneli kulki 1974 valmistuneen B-linjan tunnelin tapaan suoraan pintaraitiotien reittiä. Siten ydinkeskustan kaikkien raitiotieratojen reitillä oli nyt tunneli, joten raitioliikennettä ei enää olisi tarvittu.

Raitioliikenteen lopettamisaikomus nosti kansanliikkeen vastustamaan lopetusta. Pormestari joutui perääntymään. Tunneliliikenteen avajaiset ja juhlat peruttiin 2 päivää ennen avajaisia.

Frankfurtin ensimmäisen sarjan matalalattiavaunu.

Kun raitioliikenteen lakkauttaminen ja U-Bahnin laajentaminen oli peruttu, tilattiin matalalattiaisia raitiovaunuja. Siemensin ja Duewagin valmistamia 3-osaisia ja kolmen telin vaunuja saatiin 40 kappaletta vuodesta 1993 alkaen. Nämä vaunut korvataan Alstomin Citadis X5 -vaunuilla 2020-luvun alussa. Kuva 2.7.2019 Antero Alku.

Tapahtumasta tuli käännekohta Frankfurtin liikennesuunnitelulle. Kaupunginval­tuusto päätti, ettei kalliita tunneleita enää rakenneta lisää vaan kehitetään raitio­liikennttä. Päätettiin hankkia uusia matalalattiaisia raitiovaunuja, joiden prototyyppi haluttiin saada liikenteeseen ennen vuoden 1993 kunnallisvaaleja. Ryhdyttiin myös parantamaan ja laajentamaan raitioverkkoa, mitä ei ollut siihen saakka tehty, koska tarkoitus oli ollut lakkauttaa raitiotiet.

2010-luvun lopulla kaupungin pohjoista osaa palvelee suurimmalta osin U-Bahn, mutta verkosta suurin osa on maanpäällistä. Main-joen eteläpuolella on vain yksi U-Banin haara Südbahnhofille (eteläinen rautatieasema). Muuten raideliikenne hoidetaan raitiotiellä sekä paikallisjunilla, jotka ulottuvat naapurikaupunkeihin.

Vertailu Helsinkiin

Frankfurtin liikennejärjestelmässä ja sen kehityksessä on paljon yhteistä Helsingin kehitykseen.

Yhdessä asiassa Frankfurtin ja Helsingin liikennelaitokset eroavat selkeästi: oman historian ymmärtämisessä ja kunnioittamisessa.

Helsingissä HKL:n henkilökunta on yrittänyt tallentaa historiaa. Vaunuja säästettiin romutuksilta ja muutama vaunu jopa kunnostettiin toimiviksi museovaunuiksi vuosi­kymmeniä sitten niin, että niitä sai vuokrata museoajeluille. 1993 HKL hankkiutui historiastaan eroon antamalla museovaunut kaupunginmuseolle. Töölön vanhaan korjaamoon avattiin pienehkö raitiotiemuseo, johon osa vaunuista mahtui. 2000-luvulla poliitikot määräsivät HKL:n kunnostamaan vaunuja nostalgialiikenteeseen, mutta nostalgialiikennettä ei koskaan tullut. 2008 kaupunginmuseo supisti Töölön museota ja sittemmin kaupunginmuseo sekä HKL itse on hankkiutunut museokalustosta eroon. Metron ensimmäiset junat on hävitetty.

Frankfurtissa mm. U-Bahnin ensimmäinen prototyyppivaunu on arvokas ja varjeltu osa Saksan joukkoliikenteen ja teollisuuden historiaa. Kuten olisi ollut meillä ensimmäinen metrovaunupari. Frankfurtissa on säilytetty ja kunnostettu edustava kokoelma vanhoja vaunuja, jotka ovat arvoaan vastaavassa huolenpidossa. Uusimpia vaunuja on säilytetty ja kunnostettu liikennekelpoisina.

Frankfurtin liikennemuseo on esitelty omassa artikkelissaan.

Käymään Frankfurtiin

Frankfurtiin pääsee junalla tai lentäen. Junalla pääsee suoraan keskustaan päärautatie­asemalle. Frankfurtin kansainväliseltä lentokentältä pääsee junalla päärautatieasemalle noin 10 minuutin junamatkalla. Sekä kauko- että paikallisjunat palvelevat Frankfurtin lentokenttää, mutta niillä on omat asemansa.

Jos aikoo viettää päivän Frankfurtissa ja käyttää joukkoliikennettä, kannattaa jo lento­kentältä ostaa Frankfurt-kortti. Yhden päivän kortti maksaa 10,50 € (2019), ja se on voimassa joukkoliikenteessä seuraavaan aamuun klo 5:00. Kortti on voimassa myös lentokenttää palvelevissa junissa, joten kortti kannattaa ostaa jo kentältä. Sieltä sen voi ostaa Wellcome centeristä, joka on S-Bahn-aseman sisäänkäynnin lähellä. Päärautatie­asemalla kortin voi ostaa turisti-infosta. Kortin hinta on suunnilleen sama kuin lento­kentän juna ja kaksi kertamatkaa joukkoliikenteessä. Kortin voimassaoloalue on käytännössä sama kuin miten kauaksi kaupungin rajoille raitiotiet ulottuvat. S-Bahn ja U-Bahn ulottuvat kauemmaksi kuin kortin kattama tariffialue 50.

Joukkoliikenteen lisäksi kortilla saa 50 %:n alennuksen monista nähtävyyksistä ja museoista. Frankfurtin liikennemuseossa ja Ebbelwei-turistiraitiolinjalla Frankfurt-kortti ei käy. Kortteja on saatavilla yhdelle ja kahdelle päivälle.

Rautatieasemalla on matkatavaroiden säilytyslokeroita, jotka toimivat kolikoilla. Matkalaukun mentävä lokero maksaa 5 € (2019) oven sulkukertaa kohden. Jos päähallin lokerot ovat täynnä, tilaa löytyy luultavasti raiteen 24 luona olevista lokeroista. Jos matkaohjelma on siten, että haluaa käydä liikennemuseossa sunnuntaina ja lento kotiin on sen jälkeen, kannattaa harkita matkatavaroiden ottamista mukaan museolle. Museo on lyhyen bussimatkan päässä lentokentästä. Ratikka päärautatie­asemalle kestää noin 30 minuuttia ja käytännössä sieltä kentälle kuluu toinen puoli tuntia, kun välillä on haettava matkatavarat lokerikosta.

Perustiedot

  Raitiotie U-Bahn S-Bahn
Tyyppi Moderni raitiotie Stadtbahn Paikallisjuna
Verkon laajuus 67,3 km 65 km 303 km
Pysäkkimäärä 128 86 111
- joista tunnelissa - 27 12
Keskipysäkkiväli 0,47 km 0,70 km 2,3 km
Vuotuinen matkamäärä 62 M 135 M 150 M
Hevosveto 1872 - -
Sähkökäyttö 1884 1968 1978
Käyttöjännite 600 V DC 600 V DC 15 kV AC
Virroitustapa Ilmajohto Ilmajohto Ilmajohto
Raideleveys 1435 mm 1435 mm 1435 mm
Pienin kaarresäde 18 m 25 m  
Vaunuleveys 2400 mm 2650 mm 3020 mm
Kynnyskorkeus 300 mm 870 mm 1025 mm
Laiturikorkeus 0–300 mm 800 mm 995 mm
Liikennöintinopeus 50 km/t 80 km/t 140 km/t
Linjanopeus 13,9–19,9 km/t 21,3–31,3 km/t 41,0–58,7 km/t
- linjanopeus keskimäärin 17,2 km/t 27,2 km/t 48,2 km/t
Minimivuoroväli 1,67 min 2,5 min 15 min
Junayksikköjen määrä 113 263 165
Junapituus 30–60 m 25–75 m 67,4–135 m
Linjojen määrä 8+2 9 9
Linjojen pituudet 7,9–18,6 km 7,7–19,4 km 28,9–72,1
Uusin kalusto S U5 DB 430
Istujat + seisojat 64 + 115 48 + 136 176 + 296
Operaattori VGF VGF DB
Vastuuviranomainen RMV RMV RMV

Paluu sivun alkuun. Paluu etusivulle.

Tämä sivu on tehty 20.7.2019. Viimeisin päivitys --.--.---- / AA