Joukkoliikenteen yhteydet Kumpulan kampukselle

Antero Alku
Linkki Kaupunkiliikenne.net sivustolle.

Tällä sivulla on katsaus joukkoliikenteen käyttäjien yhteyksistä Kumpulan kampukselle. Katselmus ja valokuvat ovat tiistailta 10.1.2006.

Kampus vastaa Jätkäsaarta tai Kruunuvuoren rantaa

Kumpulan kampuksella asioi päivittäin noin 10.000 ihmistä joko työssä tai opiskelemassa. Osa asioi kampuksella enemmän kuin vain kerran tullen ja mennen. Opiskelijoiden asiointi tapahtuu myös päivän mittaan, ei vain ruuhka-aikoina.

Kampuksen liikenteen määrä vastaa samaa kuin Jätkäsaaren tai Kruunuvuorenrannan suunniteltu asukkaiden synnyttämä liikenteen määrä. Niiden kokoinen asuma-alue tai näin suuri työpaikkakeskittymä olisi peruste rakentaa metroasema, jos aleen läpi sattuisi metro- tai junarata kulkemaan.

Nykyiset yhteydet

Kumpulan kampus sijaitsee Kustaa Vaasan tien ja Hämeentien erkanemisristeyksen vierellä korkealla kukkulalla. Kustaa Vaasan tietä ja Hämeentietä on runsas joukkoliikenteen tarjonta, joka suuntautuu Helsingin keskustaan. Katuverkossa kulkevalla joukkoliikenteellä ei ole erityisiä etuuksia muuhun katuliikenteeseen bussi- ja raitioliikennekaistoja lukuun ottamatta. Siksi liikennevalot hidastuttavat liikenteen, ja matka-ajat ovat pitkiä.

Pasilan asema on 2 km:n kävelymatkan päässä. Kävelyaika on noin puoli tuntia, samaa luokkaa kuin eri kautta kiertelevät bussiyhteydet.

Yhteyksien nykytila kuvin

Yleisnäkymä ainoalta hoidetulta Kustaa Vaasan tien ja kampuksen väliseltä kevyen liikenteen yhteydeltä. Vasemmalla lähin pysäkkikatos pohjoisesta keskustaan suuntaan meneville busseille (ei tiedelinjan 506 pysäkki). Kuvan keskellä näkyvä bussi on raitiolinjan 6 pysäkin kohdalla. Oikealla lähtee jäinen polku, joka johtaa keskelle kampusta.

Alla yllä oleva pysäkki ja kävelytie kuvattua Kustaa Vaasan tieltä. Kampusalueen keskikohta on alla olevan kuvan vasemman reunan kohdalla.

Tiedelinjan lännestä ja Pasilasta tuleva bussi lähimmän pysäkin kohdalla. 506 ei käytä lähintä pysäkkiä, koska bussi kääntyy Hämeentielle.

Hieman etelämpänä Hämeentien erkanemiskohdasta ovat metsään johtavat portaat, joiden jatkeena on jäämäeksi määriteltävissä oleva kampukselle vievä polku. Vaikka lähimmältä pysäkiltä on portaille noin 150 metrin matka, portaat ja polku ovat jatkuvassa käytössä.

Tällainen liukumäki johtaa lähimmälle pysäkille. Tämän kautta kulkevat joukkoliikenteen käyttäjät myös raitiovaunupysäkiltä 10.000 ihmisen työ- ja opiskelupaikalle. Kuvan bussi on juuri lähtenyt pysäkiltä, suojatien raidoitus erottuu bussin etupuolelta.

Jäätie on käytäntö myös kampukselta Pasilan suuntaan. Liukkauden vuoksi kävellään nyt jäärännin reunalla. Hiekkaa on riittänyt työmaalta kaapelin suojaksi. Ihmisten suojaksi ei hiekkaa ole.

Jalankulkureittiä kampuksen ja Pasilan välillä. Asuinrakennusten suunnittelussa ei ole otettu millään tavoin huomioon, että rakennusten tälle puolelle tulisi katu.

Poistuva satamarata kulkee kasvititeteellisen puutaran ja siirtolapuutarhan välistä laakoson pohjalla. Ilman tehokkaita ja rumia meluesteitä bussien ääni kantautuu pitkälle läheisiin asuntoihin, jotka ovat ratalinjaa korkeammalla. Alla kuva Freiburgista, jossa puistossa kulkee raitiotie. Tämä Euroopassa yleinen joukkoliikenneratkaisu ei aiheuta melua ja hajua eikä kaupunkilaisten vastustusta.

Satamaradan ja Hämeentien korkeusero aiheuttaa vaikeuksia liikenteen viemiselle satamaradan uralta pohjoiseen. Kuva alla.

Raitiotielle korkeuseron voi käyttää kuitenkin hyvödyksi. Radan voi viedä Hermannin rantatieltä nousevan rampi ali Hämeentien jatkeelle.

Näkymä ylemmän kuvan radan viereisen siltapilarin vierestä Hämeentien suuntaan. Korkeuserot riittävät säätämään katuramppeja niin, että raitiotierata tai joukkoliikennekatu on johdettavissa Hämeentielle. Tässäkin "laiton" kävelytie vilkasliikenteisen rampin poikki Hämeentielle.

YTV:n reittioppaan tarjoama kävelyreitti Pasilasta Kupulan kampukselle (sininen katkoviiva). Kuvassa näkyvissä myös kampusta lähin pysäkki (punainen) sekä ajatus raitiotieradan johtamisesta satamaradan urasta Hämeentielle (vihreä). Sinisellä olemassa olevat raitiotieredat.

Linkki Kaupunkiliikenne.net sivustolle.

Sivu tehty 12.1.2006 / AA