Tatra KT4

Tatran 4-akselinen lyhytnivelvaunu oli hyvin suosittu vaunumalli Euroopan entisissä sosialistimaissa. Meitä lähinnä näitä vaunuja on käytössä Tallinnassa. Tyyppimerkintä tulee saksankielestä yhdyssanasta ”Kurzgelenktirebwagen” ja numero 4 tarkoittaa akselilukua. Vaunun etuja ovat yksinkertainen ja siten huokea rakenne, koska vaunussa on vain kaksi teliä, ja soveltuvuus kurvikkaampaan rataan kuin pitkä jäykkä 4-akselinen telivaunu.

Modernisoitu KT4 Berliinissä 2002

Lyhytnivelvaunun idea on rajoittaa vaunun korin poikkeamista raiteesta kaarteessa verrattuna jäykkään telivaunuun. Kun vaunun kori katkaistaan puolesta välistä, koria voidaan ”työntää” keskeltä kohti raidetta. Näin kori poikkeaa raiteen ulkopuolelle vähemmän ja kaarteessa raiteet voivat olla toisiaan lähempänä.

KT4-vaunujen periaatteella tehtyjä vaunuja valmistettiin ensi kerran Saksan Esslingenin vaunutehtaalla vuonna 1959. Vaunuja tilasi Stuttgartin liikennelaitos, jonka metrin rataverkolle vaunuja toimitettiin vuoteen 1964 saakka tyyppimerkinnällä GT4 kaikkiaan 350 kappaletta. Vaunujen pituus oli 18 metriä ja leveys 2,2 metriä. GT4 tarkoitti 4-akselista nivelvaunua: Gelenktriebwagen mit 4 Achsen.

Lyhytnivelvaunut kilpailivat 1950-luvun lopussa 6-akselisten nivelvaunujen kanssa, joiden valmistajana menestyi Düwag. Esslingenin GT4-vaunut olivat vain metrin lyhyempiä kuin Düwagin GT6-vaunut. Länsi-Euroopassa lyhytnivelvaunut jäivät kuitenkin harvinaisiksi. Stuttgartin lisäksi suuria määriä GT4-vaunuja hankkivat Freiburg (Esslingeniltä), Bremen (Hansa Waggonbaulta) sekä moottori- että perävaunuina ja München (Rathgeberiltä) myös sekä moottori- että perävaunuina. 1990-luvulla näiden kaupunkien vaunuja on myyty useisiin entisiin sosialistimaiden kaupunkeihin.

Tatra aloitti KT4-vaunujen toimitukset vuonna 1974. Ensimmäinen lyhytnivelvaunun koekappale tehtiin jo 1968 ja sarjatuotantoversion prototyypit 1969. Prototyyppivaunuja kokeiltiin Berliinin läheisessä Potsdamissa. KT4-vaunuja tehtiin vuoteen 1997 yhteensä 1767 kappaletta. Vaunuja on tehty 1000 millimetrin, 1067 millimetrin (Tallinna), 1435 millimetrin ja 1458 millimetrin (Leipzig) raideleveyksille.

KT4-vaunuista tuli sosialistimaiden nivelraitiovaunustandardi samaan tapaan kuin lännessä nivelvaunun standardiksi tuli Düwagin GT6. Osaltaan tämä johtui siitä, että sosialistimaiden keskinäisessä työnjaossa Tatra määrättiin raitiovaunujen valmistajaksi, joka toimitti sosialistimaiden raitiovaunut kaikkialle muualle paitsi Neuvostoliittoon, joka sai valmistaa vaunuja myös itse.

Sosialismin romahdettua raitiovaunujen markkinatilanne muuttui. KT4-vaunut olivat kuitenkin uudehkoja. Berliinissä KT4-vaunut modernisoitiin. Tallinna hankki lisää KT4-vaunuja käytettynä ja osaan Tallinnan vaunuista on tehty 2-akselinen matala väliosa. Matalalattiaisia väliosia on KT4-vaunuissa myös Brandenburgissa, Cottbussissa, Gerassa ja Havelissa.

Matalalttiaisella väliosalla jatkettu KT4 Tallinnassa 2006.

KT4-vaunuja myytiin myös Pohjois-Koreaan Pyongyangiin. Siellä vaunuista on poistettu nivel eli vaunut on muutettu erittäin pitkiksi telivaunuiksi.

Useat KT4- ja GT4-vaunuja käyttäneet kaupungit ovat hankkineet viime vuosina matalalattiakalustoa. Lyhytnivelvaunut ovat päätyneet käytettyjen markkinoille ja kulkeutuneet pääasiassa itään.

KT4- ja GT4-vaunujen rakenteellisia perillisiä ovat muutamat matalalattiavaunumallit, jotka ovat alun perin Adtranzin, AEG:n ja Düwagin suunnittelemia sekä Combino Plus, joita on toimitettu Budapestiin 2006.

Linkkejä:

Tatran KT4-vaunun periaatetta esitellään mm. tällä unkarilaisella sivulla.

Paluu alkuun. Paluu vaunutyyppien sivulle. Paluu aloitussivulle.

Sivu on luotu 8.4.2007 / AA.