tst_index

TURKU

Turun joukkoliikenne

Uusi raitiotiehanke

Ensimmäiset raitiotiet

Uudenkaupungin rata

Turun joukkoliikenteen historiaa

Lähteitä


Takaisin
Kaupunkiliikenne-pääsivulle

Vanha ja uusi kohtaavat. Turun hevosraitiotien vaunuhalli Linnankatu 75:ssä on nykyään liikerakennuksena. Turun raitioliikenne alkoi Linnankadulla 1890. Sähköraitiotien linja 1 liikennöi raitiotienä vuoteen 1967. Bussilinjalla 1 alkoi akkubussiliikenne 3.10.2016.

Turun joukkoliikenne

Päivitetty 22.7.2019

Turun joukkoliikenne hoidetaan osana Turun seudun joukkoliikennettä, josta vastaa Turun seudun joukkoliikennelautakunta. Joukkoliikenneyhteistyön muut kunnat ovat Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio ja Rusko. Turun joukkoliikennetoimisto on seudun joukkoliikenteen toimivaltainen vastuuviranomainen ja liikennepalveluiden tilaaja. Seudullinen joukkoliikenneyhteistyö on alkanut 2014 ja sen markkinointinimi on Föli. Föli-sana tulee Turun murteesta ja se tarkoittaa mukana tai kyydissä olemista.

Joukkoliikenne on bussiliikennettä, joka on Fölin kilpailuttamaa, yleensä 5–10 vuoden sopimuskausiksi. Turun kaupungin entisen liikennelaitoksen bussiliikenne on nykyään Turun Kaupunkiliikenne Oy, joka on yksi nykyisistä bussiliikennöitsijöistä. Muita liikennöitsijöitä on vuonna 2018 seitsemän.

Turussa alkoi akkukäyttöinen sähköbussiliikenne 3.10.2016 entisellä raitiolinjalla 1. Bussit lataavat päätepysäkeillä satamassa ja lentoasemalla.

Turku oli vuoteen 1972 toinen Suomen raitiotiekaupungeista, kun Viipuri oli jäänyt Neuvostoliittoon. Raitioteitä suunniteltiin liikennelaitoksen johtajan Pentti O. Savolaisen johdolla laajennettavaksi 1950-luvulla. Aarne Virtanen piirsi silloin pikaraitotielinjan Raisioon, linjan Kaarinaan sekä kolmannen uuden linjan Nummenpakalta Kuralaan. Näillä laajennuksilla Turku olisi ollut kaupunkiliikenteen edelläkävijä Suomessa.

1960-luvun alussa autoilu oli voimissaan ja yleinen mielipide raitioteiden vastainen. Helsingissäkin ehdotettiin raitioliikenteen lopettamista vuoteen 2000 mennessä. Raitioteiden kehittäminen jätettiin, kun Kuralan laajennusta ja kuuden vaunun hankintaa ei otettu talousarvioon vuonna 1962. Näin oli luotu pohja raitioliikenteen lopettamiselle.

Raitiotien lakkauttamisesta päätettiin valtuustossa 1965. Turun uusimmat vaunut olivat tuolloin telivaunuja vuodelta 1956, mutta suurin osa vaunuista oli vanhempia puukorisia 2-akselisia vaunuja. Päättäjien mielestä raitioliikenne oli kallista ja bussit halvempia. Johtaja Savolainen totesi raitioliikenteen kohtalosta, että raitioliikenne näytti kannattamattomalta, koska kiskojen ylläpito maksettiin liikennelaitoksen kassasta. Bussien aiheuttamat kustannukset katujen rakentamisessa ja ylläpidossa eivät menneet liikennelaitoksen kautta, ja siksi bussit näyttivät halvoilta. Raitioliikenteen lopettamisen jälkeen Turun Liikennelaitos alkoi tuottaa tappiota.

Turun seudulla oli paikallisjunaliikennettä Naantaliin ja Uuteenkaupunkiin. Naantalin junaliikenne päättyi 1972, kun siihen käytetty kevyt moottorivaunukalusto vanheni. Uudenkaupungin liikenne jatkui vuoteen 1992. Paikallisjunaliikenteen palauttamista on selvitetty 2000-luvun alusta. Päätös sähköistää Uudenkaupungin rata vuonna 2019 on aktivoinut pyrkimyksen käynnistää seudullinen paikallisjunaliikenne.

Seudun joukkoliikenteen tulevaisuutta on pohdittu rakennemallityön yhteydessä. Vuonna 2012 hyväksytyssä rakennemallissa vuodelle 2035 Turussa on seudullinen raitiotie sekä paikallisjunaliikenne.

Raitioliikenteen palauttamista Turkuun on suunniteltu 1990-luvulta lähtien. Raitiotie on tulossa kaupunginvaltuuston päätettäväksi syksyllä 2019.

Turussa on säilytetty ja kunnostettu kaksi vanhaa moottorivaunua ja yksi perävaunu. Toinen moottorivaunu ja perävaunu ovat ajokuntoisia. Turussa on myös kaavailtu museoraitiotielinjan perustamista. Hanke on kallis, mutta on myös esitetty, että säilyneet vaunut ovat liian arvokkaita käytettäväksi museoliikenteessä. Tukholmassa on rakennettu kokonaan uusi museoraitiolinja Djurgårdenin saarelle. Museoradasta on sittemmin tullut osa Tukholman Spårväg City -raitiotietä, mutta museoliikenne jatkuu edelleen. Göteborgissa liikennöidään museoraitiovaunuilla kaupungin keskustassa muun liikenteen seassa.


Alkuperäinen Turku-sivu on tehty 4.6.2002. Tämä sivu on tehty 17.5.2018, päivitetty 22.7.2019 / AA.