Pikaraitiotien suunnittelu

Koska pikaraitiotie koostuu neljästä erilaisesta olomuodosta, myös pikaraitiotien suunnittelu on tehtävä soveltaen kutakin olomuotoa vastaavia suunnittelun periaatteita. Pikaraitiotielle ominaista ja eri olomuotoja vastaavista erillisjärjestelmistä poikkeavaa on yhteensopivuus eri olomuotojen kesken. Ominaisuuksia voi siten lainata toiselta olomuodolta, jos se on tarpeen ja tarkoituksenmukaista.

Katuradat suunnitellaan kuten raitiotiet. Tunneliosuudet suunnitellan kuten metrotunnelit, joskin pikaraitiotie sallii metroja jyrkemmät kaarteet ja nousut. Nämä ovat raitiotieltä metroon lainattuja ominaisuuksia. Erillisradat suunnitellaan kuten junat, mutta tällöinkin voidaan lainata raitiotieltä jyrkemmät kaarteet ja nousut.

Erityisen tärkeätä eri olomuotoja vastaava suunnittelu on liikennöinnin suunnittelussa ja kustannusten arvioinnissa. Eri olomuodot poikkeavat toisistaan näiltä osin niin ratkaisevasti, ettei yleisiä ja keskimääräisiä "pikaraitioiten ohjearvoja" voi noudattaa.

Tavallisia pikaraitiotien suunnittelun virheitä ovat keskimääräisen radan kilometrihinnan käyttö sekä keskimääräisen nopeuden käyttö. Metron ja junan kohdalla näin voidaan menetellä, koska radan tekniset ominaisuudet ovat tiukasti rajatut, ja metro ja junat toimivat koko rataverkolla samalla tavoin.

Paluu edelliselle sivulle, paluu etusivulle.