Pikaraitiotie ja kaavoitus

Pikaraitiotie antaa täydellisen kaavoituksellisen vapauden lisäksi uusia asemakaavallisia mahdollisuuksia.

Helsingin Länsi-Pasilassa raitiotie on viety korttelialueen sisälle. Julkisella liikenteellä pääsee siten lähemmäksi kuin henkilöautolla.

Liikenne on osa asemakaavoitusta. Kaavoituksen kannalta liikenne on yleensä haitta, koska liikenne aiheuttaa ympäristöhaittoja. Asemakaavassa pyritään siksi eristämään liikenne ja ihmisten toiminnot. Suurimpien liikenneväylien vierestä joudutaan varaamaan maata, jota ei voi käyttää hyödyksi. Väylän välittömässä läheisyydessä sekä melu että ilman saastepitoisuudet ovat liian suuret niin asumiseen kuin työpaikaksikin.

Liikenteen ja kaavoituksen ongelmat liityvät tieliikenteeseen. Raideliikenteen kohdalla ympäristöhaitat ja tarvittavat suojavyöhykkeet ovat huomattavasi vähäisemmät. Raskas raideliikenne joudutaan kuitenkin rakentamaan asunto- ja työpaikka-alueista erilleen siksi, että raskaaseen raideliikenteeseen liittyy tieliikennettä sekä bussi- että henkilöautoliikenteen muodossa. Raskaan raideliikenteen suuri kaarresäde myös estää linjaamasta ratoja asunto- ja työpaikka-alueiden mukaisesti.

Pikaraitiotiellä ei ole tieliikenteen eikä raskaan raideliikenteen ongelmia. Koska raide voidaan rakentaa kävelyalueille, eikä liikenteellä ole ympäristöhaittoja, julkinen liikenne voidaan tuoda asuma- ja työpaikka-aluieden sisään. Näin saavutetaan jopa parempi palvelu kuin henkilöautolla: kävelymatkat ovat lyhyemmät kuin henkilöautolla. Myös matkustusaika kahden taajaman välillä on henkilöautoa lyhyempi, koska raitiolinja kulkee suoraan taajaman keskuksesta toisen taajaman keskukseen.

Paluu edelliselle sivulle. Paluu pääsivulle.