Miksi metro rakennettiin

Mutta miksi sitten Helsingissä on metro? Sille on yksinkertainen selitys. Kun metron rakentamisesta päätettiin 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa, arvioitiin kaupungin väestönkehitys toisin kuin on toteutunut. Silloin ennustettiin, että vuonna 2000 Helsingissä olisi noin 2 miljoonaa asukasta. Asukastiheys olisi siten ollut 10.800 as/km2, eli Lontoon luokkaa. Tuon ajan suunnitelmat metrolinjastostakin olivat lontoolaisia, mutta epäilemättä ne olisivat olleet tarpeenkin, jos väestöennuste olisi toteutunut.

Väestöennuste siis osoittautui virheelliseksi. Myös metron toteutus oli virheellinen sikäli, että sen teknisissä ratkaisuissa ei otettu huomioon sitä mahdollisuutta, ettei väestöennuste toteudukaan. Helsingin metron kaluston mitoitus sekä virroitustekniikka (sivukiskovirroitus) valittiin sellaisiksi, ettei metroa voi missään rakentaa huokeammin ja vähäiseen asukastiheyteen sopivaksi.

Metrotoimikunnan suunnitelma metroverkoksi vuodelta 1963.

Paluu edelliselle sivulle. Paluu pääsivulle.