Mennäänkö metrolla?

Lehdistösivu

Kuvia ja lehdistötiedote

Kirjan kansi. Kuvat Antero Alku 2003–2007 (450 kt)

Etusuojanimiön kuva (2,1 Mt)
Helsingin metrojuna Kulosaaressa keväällä 2007. Kuva Antero Alku huhtikuu 2007.

Takasuojanimiön kuva (1,8 Mt)
Nurmetettu raitiotie Freiburgissa Etelä-Saksassa. Kuva Antero Alku huhtikuu 2005.

HKL:n vuoden 2005 tilastoitu bussi- ja raitioliikenteen kulu ja tulo matkustajakilometriä kohden. (62 kt)

Kulujen kattamiseksi tarvittava kuukausilipun hinta liityntäliikenteessä ja ilman liityntäliikennettä suomalaisella joukkoliikenteen kustannustasolla. (106 kt)

Eri tavoin järjestetyn joukkoliikenteen yhden väylän liikennöinnin ja väylän kokonaiskustannus matkustajapaikkaa kohden päivässä suomalaisella kustannustasolla verrattuna päivän lipputuloon henkilöä kohden. (129 kt)

LEHDISTÖTIEDOTE

Mennäänkö metrolla -kirja

Mennäänkö metrolla on kovakantinen 140-sivuinen teos, jossa on runsaasti valokuvia erityisesti raidejoukkoliikenteestä eri puolilta maailmaa. Aiheeseen voi siten tutustua pelkästään jo kuvia katselemalla, ja asiaa voi syventää lukemalla myös tekstiä. Kirjassa on kaikkiaan 12 lukua eri aihekokonaisuuksista sekä muuta sisältöä taustoittava ja lähdeviitteet sisältävä luku niille, jotka haluavat perehtyä asiaan vielä syvemmin.

Kirjan lukujen otsikot ovat

Kaupunkitila ja liikenne
Kaupungin koko ja joukkoliikenne
Kaupunkiliikenteen uudet sukupolvet
Raideliikenteen kalusto
Joukkoliikenteen suosion tekijät
Joukkoliikenneverkon rakenne
Joukkoliikenteen kannattavuus
Joukkoliikenteen vaikutukset kaupunkitalouteen
Raideliikenteen ympäristövaikutukset
Joukkoliikennekaupunki
Liikenne kaavoituksen keinona
Mennäänkö metrolla?

Kirjan tarkoitus on tehdä tutuksi kaupunkien ja kaupunkiseutujen joukkoliikennettä ja sen viimeaikaista kehitystä. Joukkoliikenne ja sen toiminta ovat järjestelmä, jota ei voi tuoda Suomeen näytteille, kuten yksittäisiä busseja tai raitio-, metro- tai junavaunuja. Kirjan tekijä DI Antero Alku on käynyt itse tutustumassa useisiin joukkoliikennejärjestelmiin. Valokuvat kertovat toteutetuista ja todellisista ratkaisuista.

Kirja käsittelee joukkoliikenteen osana kaupunkia ja sen toimintaa sekä kaupungin rakennetta. Liikenne on välttämätön osa kaupunkia, mutta se ei ole pelkästään haitta, vaan oikein tehtynä liikenne voi olla myös keino elvyttää ja parantaa kaupunkiympäristöä niin taloudellisesti kuin viihtyisyydenkin osalta. Tästä ovat osoituksena keskustojen elvyttäminen kävelyaluein, joiden raideliikenne maksimoi saavutettavuuden ja liikkeiden asiakaspohjan.

Kirja käsittelee myös joukkoliikenteen taloutta. Kirjasta selviää, että suomalaisella kustannustasolla joukkoliikenne voi kattaa kulunsa lipputuloilla, mikäli liikenne järjestetään kaupunkirakenteeseen sopivimmalla ja kysyntää vastaavalla tavalla. Kannattavin joukkoliikenne ei ole halvin mahdollinen joukkoliikenne, vaan se, joka kerää eniten matkustajia ja lipputuloja. Tämän osoittaa myös tilastoitu kokemus Helsingistä.

Liikenneyhteydet vaikuttavat maan ja kiinteistöjen arvoon. Kalliiksi sanotut investoinnit voivat kuitenkin olla kannattavia, kun otetaan huomioon niiden aiheuttama arvonnousu tai mahdollisuudet säästää kaupunkirakentamisen muissa kustannuksissa. Ratkaisevaa investointien kannattavuudelle ei ole asukasmäärä vaan maankäytön tehokkuus joukkoliikenteen vaikutusalueella.

Kansainvälinen tutkimus ja kokemus kumoavat vanhoja myyttejä joukkoliikenteestä ja erityisesti sen suhteesta autoiluun. Autoilun edut, aikatauluttomuus ja suuri hetkellinen ajonopeus eivät houkuttele joukkoliikenteessä. Joukkoliikenteen suuret matkamäärät saavutetaan lyhyellä kävelymatkalla, tiheällä linjaverkolla ja kävelykaduilla. Joukkoliikenteen lipunhintakaan ei ole ratkaiseva, mistä kertoo myös lipunhinnan vertaaminen autoilun kustannuksiin. Helsingin kuukausilipun hinnalla maksaa vasta auton vakuutuksen, polttoaine maksaa jo toisen kuukausilipun hinnan.

Valinta joukkoliikenteen ja autoilun välillä tehdään jo kaupunkiseutuja kaavoitettaessa. Kirja kertoo esimerkein periaatteista ja yksityiskohdista, joilla suunnitellaan ja toteutetaan joukkoliikennekaupunkia, jossa liikkuminen on mahdollista myös niille, jotka eivät voi tai halua käyttää autoa.

Mennäänkö metrolla, kysyy kirjan otsikko. Monet kaupungit nimittävät raideliikennettään metroksi. Sillä nimityksellä tuetaan mielikuvaa suurkaupungista, metropolista, joka edelleen näyttää olevan kaupungistuvan maailman monien kaupunkien tavoite. Mennäänkö metrolla -kirjasta selviää, että metro on lopulta vain mielikuva, jolla on vähän yhteistä tai eroa Suomen ainoiden kaupunkiraideliikenteen ratkaisujen eli Helsingin metron, raitioteiden ja paikallisjunaliikenteen kanssa.

Kirjasta on arvostelukappaleita saatavilla julkaisutilaisuudessa tai tekijältä. Lisätietoja ja kuvamateriaalia saa kirjan tekijältä. Ennen julkaisutilaisuutta aukeaa kirjan internetsivu osoitteessa www.kaupunkiliikenne.net, josta on kopioitavissa kuvamateriaalia. Kirja tulee myyntiin kirjakauppoihin.

Kustantaja: Anria Kustannus Oy
ISBN 978-952-99885-0-1
Hinta: 27,80 €

Tekijän yhteystiedot:
Antero Alku
GSM 0400 446 841
Sähköposti: antero.alku [ät] alkutieto.fi

Kirjan tekijä:

Antero Alku, DI, on erikoistunut joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen ja yhdyskunta- ja kaupunkisuunnitteluun. Alku opiskelee Teknillisessä korkeakoulussa tohtorin tutkintoa aiheena Joukkoliikenteen kannattavuuden arviointi. Alkulla on joukkoliikenteeseen keskittynyt insinööritoimisto, joka on tehnyt raideliikenteeseen liittyviä selvityksiä Varsinais-Suomen liitolle, Uudenkaupungin kaupungille ja Raision kaupungille. Vuonna 2002 Alku julkaisi kirjan Raitiovaunu tulee taas.

Paluu alkuun. Paluu aloitussivulle.

Sivu on luotu 8.6.2007 / AA.