Joukkoliikenteen matka-aika

Lyhin matkustusaika saavutetaan pysäkkivälin ja kävelymatkan optimoinnilla sekä estämällä muun liikenteen joukkoliikenteelle aiheuttamat viivytykset. Matka ei nopeudu pelkästään vaunun huippunopeuden kasvattamisella eikä harvoilla pysäkeillä.

Matkan kesto joukkoliikenteessä koostuu seuraavista osista:

Alla oleva kuva havainnolistaa matka-aikaa joukkoliikennevälineessä eri tilanteissa.

Matka-ajan osat

Odotusaika pysäkillä pitenee, jos joukkoliikenne kulkee muun liikenteen seassa ilman etuoikeuksia, koska aikataulua ei silloin voi noudattaa.

Pitkä pysäkkiväli, kuten metrolla ja junilla, lyhentää matkustusaikaa vaunussa, mutta pidentää kävelymatkoja, jolloin kokonaisaika pitenee.

Alla olevassa kuvassa on kokonaismatka-aikoja eri linjapituuksilla (1000–16.000 m) ja pysäkkiväleillä. Käyrät on piirretty olettamalla, että kävelymatka on puolet pysäkkivälistä. Kuvasta nähdään, miten nopeasti pysäkkivälin kasvattaminen nostaa kävelyajan matkan suurimaksi kestoajaksi eli heikentää joukkoliikenteen palvelutason.

Kuvion laskennassa kävelynopeutena on 60 m/min, pysäkkiaikana 20 sek. ja vaunun kiihtyvyys ja hidastuvuus ovat 1 m/s2. Vaunun maksiminopeutta 90 km/h on mahdollista käyttää vasta kun pysäkkiväli on vähintään 840 metriä.


Paluu edelliselle sivulle. Paluu pääsivulle.

Sivu tehty 22.5.2002. Päivitetty 5.7.2008 / AA