B100S

Stadtbahn B -vaunusta tuli raitioliikenteen uuden tulemisen perusvaunu 1970-luvun alussa. Vaunu suunniteltiin Stadtbahn-esimetromäärityksen mukaiseen käyttöön 4-akselisen Stadtbahn A -vaunun tilalle nivelvaunuksi, joka sopii jäykkää vaunua paremmin katuympäristöön. Bonnin ja Kölnin liikennelaitosten tilaamat prototyypit valmistuivat 1973 ja sarjatuotantovaunuja toimitettiin vuodesta 1974 lähtien.

Bonniin tilatun toisen vaunusarjan Stadtbahn B -vaunu vuodelta 1975. Bonnin vaunujen numeroinnissa kaksi ensimmäistä numeroa ilmaisevat vuosimallin.

Stadtbahnin määrityksen mukainen esimetro oli järjestelmä, jossa perinteisen metron tapaan rakenntetut tunneliosuudet tai eristetyt pintaradat ja normaali katuraitiotie voitiin yhdistää. Alkuperäinen tarkoitus oli, että yhdistetty liikenne olisi vain siirtymävaihe, jonka jälkeen rataverkko muutettaisiin sivukiskovirroituksella toimivaksi metroksi.

Stadtbahnin metro-osuuksilla laiturikorkeus on 900 mm. ja katuosuuksilla tuli voida toimia jopa ilman laituria. Katuliikenteen vuoksi koko verkolla on aluksi ilmajohtovirroitus. Stadtbahnin A -vaunu oli 4-akselinen metrokalustoa muistuttava vaunu. Se ei soveltunut katuverkossa tavallisiin jyrkkiin kaarteisiin. Tämän vuoksi suunniteltiin 6-akselinen nivelvaunu jossa on kavennettu ohjaamo.

B-vaunu on korkealattiainen, mutta siinä on taittoportaat, jos vaunua käytetään sekä korkealla että matalalla laiturilla. Vaunun rakenteellinen nopeus on 100 km/h, mutta osa vaunuista on tehty 80 km/h nopeudelle. Perusvaunu on 6-akselinen, mutta vaunuja on sekä 8- että 10-akselisina. 1990-luvulla 6-akselisia vaunuja on jatkettu matalalattiaisilla väliosilla. Joissain tapauksissa matala väliosa on lisätty 8-akseliseen vaunuun.

Normaalivaunu on kahteen suuntaan ajettava. Kölnissä on vaunuja, joissa on vain yksi ohjaamo, koska vaunuja ajetaan pysyvästi yhteenkytkettyinä.

B-vaunusta tuli nopeasti suosittu Ruhrin alueen kaupungeissa, joilla oli käytännössä usean kaupungin laajuinen yhteinen raitiotieverkko. B-vaunusta suunniteltiin eri raideleveyksien ja korileveyksien versioita, jotka paikoin ajoivat myös yhteisillä rataosilla. B-vaunuja valmistettiin vuoteen 1996 asti, jolloin viimeiset vaunut toimitettiin Kölniin.

1990-luvulla matalalattiatekniikan uskottiin siirtävän B-vaunut ennen pitkää historiaan. Köln suunnitteli korkeilla laitureilla varustettujen rataosien muuttamista matalalalle laiturille ja matlalattiaisen K4000-vaunusarjan korvaavan poistuvat B-vaunut. Kustannusten vuoksi muutoksesta kuitenkin luovuttiin ja Köln tilasi 2000-luvun alussa B-vaunujen seuraajiksi K5000-vaunuja, joka oli K4000-vaunun korkealattiainen muunnos.

Dortmund saattaa olla B-vaunujen uskollisin ystävä. Se ei suunnittele luopuvansa 8-akselisista B-vaunuistaan lainkaan. Ensimmäiset B-vaunut tulivat Dortmundiin 1986.

Paluu alkuun. Paluu vaunutyyppien sivulle. Paluu aloitussivulle.

Sivu on luotu 12.4.2007 / AA.