Den första nya Variotram låggolv spårvagn av HST (Helsigfors Stads Trafikver) i Vallgårds depå maj 1999. Foton Antero Alku.

Om de här sidor

Kollektivtrafik i Helsingforsregionen (på engelska)

Report of the auditors in Helsinki at 1992

Light Rail basics by the author

Linkar (Finska sidan)

Finska sidornas innehåll

 

Om de här sidor

Bästa läsare,

Förlåt att det mesta av mina sidor är på finska. Men det finns så mycket goda sidor om spårvagnar och kollektivtrafik på svenska. Och jag tror allt jag kan skriva om kollektivtrafik allmänt finns redan skriven på svenska. Men vad som kommer till detaljer specifiska till Finland, jag försöker översätta på svenska.

Strukturen om de här svenska sidor är inte den som de finska sidor har. De här svenska sidor är helt självständiga. Om du vill blädda finska sidorna, du kan möjligen hitta link till en svensk version.

Orsaken till varför mina sidor är på finska är, att snabbspårväg och modern kollektivtrafik är inte kända i Finland. Bara huvudstaden Helsingfors har spårbunden lokaltrafik. Och ändå i Helsingfors utveklingen har varit lätt. Spårvägen är nästan den som den var redan på 1950-talet.

Brist av kunskap om kollektivtrafikens utveckling ses väl i Helsingforsregionen. Helsingfors öppnade en kort tunnelbanalinje efter 10 års provkör år 1982. Beslut att bygga tunnelbanan hade gjorts redan 1965. Då hade man planer att bygga snabbspårvägen, som planerades redan i början av 1900-talet. En förebild var också Stockholms tunnelbana. Men planer ändrades till tungspårig tunnelbana som den finska firman Valmet ville bygga. Antal boende i Helsingfors ökade ända till 1960-talet. Men när tunnelbanan äntligen började tjäna resanden, den var för stor för stadens storlek.

Det är sorgligt att på samma tid när man uppfann Stadtbahn i Tyskland som en grund till den moderna snabbspårvägen, myndigheterna i Helsingfors förkastade samma idéer som hade uppfunnits i Helsingfors redan på 1950-talet. Och när den första Stadtbahnlinjen borjade trafikera i Tyskland, Helsingfors började provköra prototyptåg som Valmet hade byggt utan erfarenheter om tunnelbanavagnar. Den här ledde till situationen i vilken alla idéer om att utveckla spårvägar ändrades till planer att avlägga spårvägen. Det hände i Åbo år 1972.

Ännu från början av tunnelbanaplaner Helsingfors planerade att förlänga tunnelbanan till grannstaden Esbo. Aktivisterna i Esbo frågade mig att delta en aktivistgrupp som skulle lansera vetenskap om billigare och miljövänligare alternativ till tunnelbanan. När vi började tala om snabbspärvägar eller Light Rail, hittade vi, att ingen förstått vad vi talade om. 1990 var tiden utan Internet. Informationen vi distribuerade i form av papper hade glömts i slutet av 1990-talet. Då byggdes de första snabbspårvägssidor till Internet år 1999 för att erbjuda också den information ja skrev första gången redan i början av 1990-talet. De här sidorna följer det arbete men skriven i den formen Internet erbjuder.

De här sidorna är gjort och underhållt av diplom ingenjör Antero Alku.

Tillbaka till början av sidan.


Respons och frågor, var vänlig och använd e-mail address:

Gjort av Antero Alku, 7.8.2004, updaterad 6.2.2007.